Edukovanje u oblasti mentalnog zdravlja, psihologije i psihoterapije je veoma korisno za sve nas. Često smo izloženi različitim situacijama i dešavanjima, pri čemu usljed nedostatka znanja ne možemo ni da dođemo do spoznaje šta se to zaista dešava, te lutamo zbunjeni, pokušavajući da nešto učinimo. Edukacija nam pruža bolje razumijevanje sebe i svijeta oko nas, pruža nam znanja, metode i alate koje možemo da koristimo u svakodnevnom životu u susretu sa stresom i izazovnim situacijama, te nam daje resure kojima život možemo da učinimo kvalitetnijim. 

Edukacija se sprovodi kroz koncept edukativno – iskustvenih grupa. Ovo su grupe u kojima je podjednako stavljen akcent na teorijiske jedinice, kako i na iskustvene vježbe koje nam služe za uvježbavanje određene vještine, osvještavanje ličnih procesa i obrazaca, te procesuiranje.

Edukacije se sprovode u Banjoj Luci uživo, online – putem online platformi, kao i na drugim lokacijama po dogovoru.

Edukativno - iskustvene grupe

Trening asertivne komunikacije

Trening asertivne komunikacije nam pruža znanja i vještine o tome kako komunicirati efikasno, zastupajući sebe i lične potrebe, a poštujući druge. Ako u se u komunikaciji povlačiš, teško ti je da postaviš granice ili tražiš nešto za sebe, ili sa druge strane reaguješ naglo i burno, ovaj trening je za tebe!

Grupa se sprovodi online I uživo.

Trening emotivne pismenosti

Trening emotivne pismenosti nam dajeznanja o našem emotivnom svijetu, osposobljava nas da bolje razumijemo svoje i tuđe emocije, uči nas da razlikujemo šta to zaista osjećamo. Na ovom treningu stičemo vještinu emotivne regulacije (kontrolu emocija), te nam omogućava da bolje osjećamo, i da se bolje osjećamo.

Grupa se sprovodi online I uživo.

Mala škola psihologije

Mala škola psihologije je višegodišnji program koji je prilagođen osobama koje nisu iz profesije psihologije i psihoterapije, i koje imaju ambicije i interesovanja da uče o psihologiji. Ovdje teorijiski i iskustveno prelazimo sadržaj koji je veoma koristan i primjenjiv u svakodnevnom životu. Oslanjamo se na tematske jedinice koje se obrađuju u sklopu studijiskog programa psihologije, trnasakcione analize i geštalt psihoterapije.

Grupa se sprovodi online I uživo.

Psihologija za djecu

O ovom programu, kroz igru u grupici, na prilagođen i zabavan način djeci, učimo o emocijama, pravilnim načinima komunikacije, vježbamo kognitivne sposobnosti, učimo o tehnikama učenja, radimo na samopouzdanju i motivaciji.

Grupe se formiraju na osnovu uzrasta djeteta:
od 8 do 12 godina
od 13 do 15 godna
od 16 do 18 godina

Ova grupa se održava isključivo uživo.

Edukativno - iskustvena grupa za parove

U ovoj grupi se radi na osnaživanju partnerskih odnosa, učimo o bliskosti i proširujemo svoje kapacitete za bliskost, radimo na ličnim uvjerenjima o ljubavi, osnažujemo vlastite komunikacijiske vještne u odnosu, učimo da njegujemo partnera i sebe, kao i da pružamo uzajamnu podršku.

Školica roditeljstva

Na ovom programu učimo o razvoju djece, pričamo o tome kako efikasno vaspitati, podržavati, njegovati i usmjeravati djecu. Osvještavamo vlastite rane, koje djeca mogu da nam dotaknu. Učimo da budemo svjesni i podržavajući roditelji.